Regler for brug af vaskeri

Her finder du de aktuelle regler for brug af vaskeriet.

Nøgle

Adgang til vaskeriet fås med iLoq nøglen, der også passer til ens bolig. iLoq nøglen skal aktiveres med den aktiveringskode man får udleveret af varmemesteren.

Reservering af vasketid

For at reservere vasketid (kun Frydenlunds Allé) skal man lægge sin iLoq nøgle på betalingssystemet og følge anvisningerne i displayet. iLoq nøglen bruges også som betaling for vask, tørring og strygerulning.

Brug af vaskemaskinerne

For at vaskerimaskinerne kan benyttes skal man lægge sin iLoq nøgle på betalingssystemet og følge anvisningerne i displayet.

Betaling

Opkrævning for brug vaskerimaskiner mv. sker via kommende måneds huslejeopkrævning. Beløbsstørrelse og periode vil fremgå af opkrævningen. Det er muligt via betalingssystemet at få oplyst hvor mange penge man har vasket for siden sidste aflæsning.

Fraflytning

Ved fraflytning skal iLoq nøgler afleveres ved syn af lejlighed, hvorefter forbruget bliver opgjort og iLoq nøglerne vil herefter blive om programmeret til ny indflytter.

Bortkomst af iLoq nøgle/ekstrabestilling

Hvis man mister en iLoq nøgle, ringer man til ejendomsfunktionæren og får den spærret. Ønsker man en ny iLoq nøgle kan den tillige bestilles hos ejendomsfunktionæren, afregning sker via huslejen.

Nedbrud

I tilfælde af nedbrud på enten vaskerimaskiner eller betalingsanlæg, rettes henvendelse til ejendomsfunktionæren.